تعداد بازدید از صفحه:

324

تولد:

ملیت:

مهدی بدرلو

بازیگر | مجری طرح | مدیر تولید

مهدی بدرلو در آثاری همچون سریال "ساعت شنی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)

مجری طرح (1)

مدیر تولید (1)