تعداد بازدید از صفحه:

300

تولد:

ملیت:

نورالدین استوار

بازیگر

نورالدین استوار در آثاری همچون سریالهای مادر"، "همچون سرو"، "آرایشگاه زیبا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (3)