تعداد بازدید از صفحه:

356

تولد:

ملیت:

کاوه دهقانپور

بازیگر | کارگردان

کاوه دهقانپور کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "پازل"، "یک شب"، "سقف مات" را برعهده داشته است.

کاوه دهقانپور همچنین به عنوان بازیگر در فیلمهای "پازل"، "دو شارلاتان" و فیلم کوتاه "الکترون" نیز حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

کارگردان (3)