تعداد بازدید از صفحه:

2290

تولد:

ملیت:

رامتین حامی فرد

رامتین حامی فرد در آثاری همچون سریالهای "خنده بازار"، "گلهای 79"، "گلهای 78" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (3)