تعداد بازدید از صفحه:

907

تولد:

ملیت:

داوود شیخ

داوود شیخ در آثاری همچون سریالهای "یوسف پیامبر"، "دایره تردید"، "آهوی ماه نهم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (3)