تعداد بازدید از صفحه:

316

تولد:

ملیت:

علی یعقوب زاده

بازیگر

علی یعقوب زاده در آثاری همچون فیلمهای "پسر و دریا"، "رمز عبور"، "روزگار سپری شده"، "ه دو چشم" و سریالهای "یوسف پیامبر"، "قصه قرارگاه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

علی یعقوب زاده ها همچنین در نمایشهای "مزا مزا"، "فیش آباد"، "رستگاری در شب دور" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (8)

بازیگری (سریال) (2)