تولد:

ملیت:

آیهان شایگان

آیهان شایگان در آثاری همچون فیلم "رحمان 1400"، "جنایت بی دقت" و سریال "برف بی صدا می بارد" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (2)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)