تعداد بازدید از صفحه:

371

تولد:

ملیت:

زویا امامی

زویا امامی در آثاری همچون فیلمهای "آخرین زمزمه"، "آخرین گره خورشید"، "اعتراف"، "تولدی دیگر"، "مادر صدامو میشنوی" و سریالهای "آخرین بازی"، "راه بی پایان"، "رانت خوار کوچک"، "بچه های خیابان"، "برگ و باد" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (13)

بازیگری (سریال) (15)