تعداد بازدید از صفحه:

206

تولد:

ملیت:

سامان مهکویه

بازیگر

سامان مهکویه در آثاری همچون فیلم "خوره" و سریال "یاغی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

خوره

1400

بازیگری (سریال) (1)

یاغی

1401