تعداد بازدید از صفحه:

461

تولد:

ملیت:

محمدرضا حسینی سروستانی

محمدرضا حسینی سروستانی در آثاری همچون فیلمهای "هناس"، "مصلحت" و سریالهای "خانه امن"، "دل دار"، "پوست شیر"، "جیران"، "روز بلوا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

محمدرضا حسینی سروستانی همچنین در نمایش "مرگ مردباشی" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

محمدرضا حسینی سروستانی کارگردانی فیلم "منحط" را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (5)

کارگردانی (0)