تعداد بازدید از صفحه:

240

تولد:

ملیت:

فاطمه دانش زاد

بازیگر

فاطمه دانش زاد در آثاری همچون سریالهای "هفت گنج"، "ورثه آقای نیکبخت"، "هتل"، "ماجراهای خانه قدیمی"، "خودرو تهران-11" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (7)