تعداد بازدید از صفحه:

282

تولد:

ملیت:

قاسم امین بیطرف

بازیگر

قاسم امین بیطرف در آثاری همچون فیلمهای "محله لب آب"، "کیش و پات"، "سین نهم"، "روز از نو، روزی از نو" و سریال "چشم و چراغ (بیراهه)" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)

بازیگری (سریال) (1)