تعداد بازدید از صفحه:

533

تولد:

ملیت:

داوود زهری

داوود زهری در آثاری همچون فیلم "تکمچی" و سریالهای "رسم عاشقی"، "پس از باران"، "کت جادویی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (3)