تعداد بازدید از صفحه:

137

تولد:

ملیت:

محمد امامی

بازیگر

محمد امامی در آثاری همچون فیلمهای "عروسی مردم"، "اتاق تاریک"، "گذر موقت"، "فروشنده" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)