تعداد بازدید از صفحه:

329

تولد:

ملیت:

علیرضا شفیعی

علیرضا شفیعی در آثاری همچون فیلمهای "چهارشنبه"، "سایه بر خورشید"، "شبکه" و سریال "بیمار استاندارد" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (1)