تعداد بازدید از صفحه:

133

تولد:

ملیت:

محسن علینقی

بازیگر

محسن علینقی در آثاری همچون فیلم "نازلی" و سریال "شیوع" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)

شیوع

1396