تعداد بازدید از صفحه:

287

تولد:

ملیت:

بابک برجسته

بابک برجسته در آثاری همچون فیلمهای "شرط ازدواج"، "آقای زرنگ"، "کارد و پنیر" و سریال "شیوع" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (1)

شیوع

1396