تعداد بازدید از صفحه:

174

تولد:

ملیت:

معصومه ربیعی

معصومه ربیعی در آثاری همچون فیلمهای "نقطه کور"، "چهارشنبه خون به پا می شود" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)