تعداد بازدید از صفحه:

286

تولد:

ملیت:

ارژنگ فرخ پیکر

ارژنگ فرخ پیکر در آثاری همچون سریالهای "بامن بمان"، "سایه همسایه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)