تعداد بازدید از صفحه:

148

تولد:

ملیت:

خشایار صادقی

بازیگر

خشایار صادقی در آثاری همچون فیلمهای "دو عروس"، "باورم کن" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)