تعداد بازدید از صفحه:

223

تولد:

ملیت:

سیدسپهر رضویون

سیدسپهر رضویون در آثاری همچون فیلمهای "لارو"، "هزارتو"، "ژن خوک"، "متری شش و نیم"، "حباب" و سریالای "بی همگان"، "سودا"، "آقازاده"، "مانکن"، "خواب زده" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (9)

بازیگری (سریال) (11)