تعداد بازدید از صفحه:

369

تولد:

ملیت:

نوشین اعتماد

نوشین اعتماد در آثاری همچون سریالهای "شبکه مخفی زنان"، "چایخانه هم زبان" و نمایشهای "چخوف-ساد"، "بیست نمایش کوتاه دربار سلفی"، "لاسارو"، "نام تمام مادران"، "ترانه های قدیمی:پیکان جوانان" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (9)

بازیگری (سریال) (2)