تولد:

ملیت:

عاطفه خازنی پور

عاطفه خازنی پور در آثاری همچون فیلم "اجبار توفیق" سریالهای "جادوگر"، "به رنگ خاک"، "خرچنگ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (3)

کارگردانی (0)