تعداد بازدید از صفحه:

300

تولد:

ملیت:

هادی معصومی

هادی معصومی در آثاری همچون فیلم "دل بی قرار" و سریال "به رنگ خاک" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (2)