تعداد بازدید از صفحه:

635

تولد:

ملیت:

محمدعلی سلیمان تاش

نویسنده | بازیگر | کارگردان | بازیگردان

محمدعلی سلیمان تاش در آثاری همچون فیلمهای "سیب و سلما"، "هارمونیکا" و سریالهای "به رنگ خاک"، "چشم و چراغ"، "دروازه ساعات"، "یوسف پیامبر"، "سایه آفتاب" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

محمدعلی سلیمان تاش نویسندگی و کارگردانی فیلم "عمارتی در مه" را نیز برعهده داشته است.

محمدعلی سلیمان تاش همچنین به عنوان بازیگردان در فیلم "سیب و سلما" نیز فعالیت داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (6)

نویسنده (1)

کارگردان (1)

بازیگردان (1)