تعداد بازدید از صفحه:

153

تولد:

ملیت:

تقی محمودی

تقی محمودی در آثاری همچون فیلمهای "گلی جان"، "آبروی از دست رفته آقای صادقی"، "عید به خانه می آید" و سریال "گمگشته" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (1)