تعداد بازدید از صفحه:

268

تولد:

ملیت:

خاطره مهربان

خاطره مهربان در آثاری همچون فیلمهای "تو این خونه چه خبره"، "قصه خاطره"، "سیلی شیرین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)