تعداد بازدید از صفحه:

329

تولد:

ملیت:

زهرا رخشان

بازیگر

زهرا رخشان در آثاری همچون فیلمهای "انسان ها"، "باغ ناصری" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)