تعداد بازدید از صفحه:

307

تولد:

ملیت:

بیتا احمدی

بیتا احمدی در آثاری همچون فیلم "خبر خاصی نیست" و سریال "خواب زده" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)