تولد:

ملیت:

سارا توکلی

سارا توکلی در آثاری همچون فیلم "سیانور" و سریالهای "برف بی صدا می بارد"، "رنج پنهان"، "خرچنگ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

سارا توکلی همچنین در فیلم کوتاه "دیر یا زود" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (2)

سریال ها (3)

کارگردانی (0)