تولد:

ملیت:

نصرت زمانپور

نصرت زمانپور در آثاری همچون فیلم"پس از آنروز" و سریالهای "رانت خوار کوچک"، "تفنگ سرپر"، "توپ گرد"، "زیر بازارچه"، "روزهای زندگی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (5)

کارگردانی (0)