تعداد بازدید از صفحه:

189

تولد:

ملیت:

مانلی حسین پور

بازیگر

مانلی حسین پور در آثاری همچون فیلم "یکی مثل من" و نمایشهای "بیماری خانواده میم"، "پاریس- سرخ سفید آبی"، "سه شنبه های لعنتی"، "فیش آباد"، "هام" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (7)