تعداد بازدید از صفحه:

339

تولد:

ملیت:

احمد درویشعلی پور

کارگردان

احمد درویشعلی پور کارگردانی آثاری همچون فیلم "بچه نشو" و سریالهای "کلبه عمو پورنگ"، "بچه محل"، "محله گل و بلبل"، "بالشها" را برعهده داشته است.

کارگردان (5)