تعداد بازدید از صفحه:

287

تولد:

ملیت:

مجید غفاری

مجید غفاری در آثاری همچون فیلمهای "آشیانه ای در باد"، "او هیچ گناهی نداشت"، "راز یک پروانه"، "سرگرد"، "نامادری" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (5)