تعداد بازدید از صفحه:

234

تولد:

ملیت:

فرج مولایی

فرج مولایی در آثاری همچون فیلمهای "بی رویا"، "پسر ارشد من"، "زیارت" و سریالهای "یادآوری"، "پیامک از دیار باقی"، "این راهش نیست"، "فقط به خاطر تو"، "کمین" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (10)