تعداد بازدید از صفحه:

262

تولد:

ملیت:

احسان فورجانی

احسان فورجانی در آثاری همچون فیلمهای "تورنادو 2 (جزیره فضایی)"، "تورنا 2" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)