تولد:

ملیت:

سمیه مهری

سمیه مهری در فیلمهای "بازگشته"، "کارتن خواب" و سریالهای "جادوگر"، "از سرنوشت"، "نون خ"، "کلینیک خنده"، "مهربانی" و "باران که می بارد" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

سمیه مهری همچنین به عنوان بازیگر در نمایش "به هیچ کس هیچی نگو"، "کمدی تنهایی" و به عنوان کارگردان در نمایش های "مضحکه در مضحکه"، "شوسه" نیز حضور داشته است.

سمیه مهری همچنین به عنوان طراح فرم در نمایش "آخرین اولی" طراح فضا، طراح لباس در نمایش "مضحکه در مضحکه" نیز فعالیت داشته است.

فیلموگرافی (2)

سریال ها (5)

کارگردانی (0)