تعداد بازدید از صفحه:

169

تولد:

ملیت:

محمدرضا رمضانی

محمدرضا رمضانی در آثاری همچون فیلمهای "تا ابد"، "خانه ای در خیابان چهل و یکم"، "قندون جهیزیه"، "ابرهای ارغوانی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)

بازیگری (سریال) (1)