تعداد بازدید از صفحه:

321

تولد:

ملیت:

لیدا کریملی

لیدا کریملی در آثاری همچون فیلم "مستانه" و سریالهای "همه خانواده من"، "بی صدا فریاد کن" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (2)