تعداد بازدید از صفحه:

286

تولد:

ملیت:

ملیکا شعبان

ملیکا شعبان در آثاری همچون فیلمهای "گل به خودی"، "یتیم خانه ایران"، "رسوایی ۲"، "ملاقات"، "یک روز خوب" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (12)