تعداد بازدید از صفحه:

148

تولد:

1968

ملیت:

کلوم کوتس

بازیگر

متولد: 1968

کلوم کوتس در آثاری همچون فیلم "یتیم خانه ایران" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)