تولد:

ملیت:

حامد وحید

حامد وحید در آثاری همچون فیلمهای "اشتباه لپی"، "عاشقی در وقت اضافه"، "رسم مانده"، "پنج شنبه شب"، "آدم های کوکی" و سریالهای "راز یک پرونده"، "گسل"، "هفت سنگ"، "آسمان همیشه ابری نیست"، "پس از سالها" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (6)

سریال ها (7)

کارگردانی (0)