تعداد بازدید از صفحه:

111

تولد:

ملیت:

امیرمسعود غزاله

امیرمسعود غزاله در آثاری همچون فیلمهای "یک روز بخصوص"، "عصبانی نیستم" و سریال "هیولا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (1)