تعداد بازدید از صفحه:

262

تولد:

ملیت:

ساره آرین

بازیگر

ساره آرین در آثاری همچون سریال "هزاران چشم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)