تعداد بازدید از صفحه:

168

تولد:

ملیت:

حمیده خان علیزاده

حمیده خان علیزاده در آثاری همچون فیلم "دوازده صندلی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)