تعداد بازدید از صفحه:

299

تولد:

ملیت:

میلاد امینی

میلاد امینی در آثاری همچون فیلم "دوازده صندلی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)