نام:

نیلا خرم

تعداد بازدید از صفحه:

226

تولد:

ملیت:

نیلا خرم

نیلا خرم در آثاری همچون فیلم "دوازده صندلی" و سریال "گل من گلی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)