تولد:

ملیت:

مجید عکاف زاده

مجید عکاف زاده کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "یک اتفاق ساده"، "به همین نزدیکی"، "رخت عید" را برعهده داشته است.

مجید عکاف زاده همچنین در فیلم "صابر" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

صابر

1391

سریال ها (0)

کارگردانی (3)