تعداد بازدید از صفحه:

252

تولد:

ملیت:

فرزاد دزدمه

فرزاد دزدمه در آثاری همچون فیلمهای "تیغ و ترنج"، "نفس"، "دوازده صندلی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)