تعداد بازدید از صفحه:

217

تولد:

ملیت:

مجید ستایش

مجید ستایش در آثاری همچون فیلمهای "تاکسیران"، "دنیای آقای سخی"، "یک ماه و ده روز"، "مرگ یک شاعر" و سریالهای "خط مقدم"، "رنج پنهان"، "روزی بود روزی نبود"، "طفلان مسلم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

مجید ستایش همچنین به عنوان بازیگر در نمایشهای "کل و وی"، "عروس صفه" نیز حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (6)

بازیگری (سریال) (4)